LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

14.  Grupas

Grupu darbs ir viena no pedagoģijas inovācijām. To ir iespējams organizēt arī MOODLE vidē.