LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

13.4.  Bloga ierakstu tagi

Tags ir attiecīgs atslēgvārds vai termins, kas ir saistīts ar bloga ierakstu. Tas ļauj ērti klasificēt un vēlāk meklēt vai atlasīt ierakstus. Parasti katram ierakstam ir viens vai divi tagi. Jūs varat pievienot bloga tagus, pievienojot vai rediģējot bloga ierakstu.

Ir divu veidu tagi:

  • lietotāju definētie tagi (angl. User defined tags), ko definē pats lietotājs,
  • oficiālie tagi (angl. Official Tags), ko definē administrators un kas ir pieejami jebkuram vietnes lietotājam.

Lai piesaistītu lietotāju uzmanību jūsu vai citu lietotāju blogiem, jūs varat pievienot kursa lapai bloku Blogu tagi. Bloka Blogu tagi piemērs ir parādīts 102. attēlā.

102. att. Bloks Blogu tagi

Bloks Blogu tagi rāda "tagu mākoni" — sarakstu, kur biežāk izmantotie tagi ir izcelti ar lielāku fontu. Tagu mākonis var būt sakārtots alfabētiskā secībā vai arī pēc pēdējā apmeklējuma, kas tiek definēts, konfigurējot bloku Blogu tagi.

Lai pievienotu bloku Blogu tagi jūsu kursa lapai:

  1. Noklikšķiniet uz pogas Ieslēgt rediģēšanu (atrodas lapas augšējā labajā stūrī);
  2. No bloka Bloki, izmantojot komandu Pievienot, izvēlēties Blogu tagi (sk. 103. att.).

103. att. Bloka “Bloga tagi” pievienošana

Lai mainītu bloka Blogu tagi iestatījumus:

  1. Noklikšķiniet uz konfigurācijas ikonas bloka galvenē (104. att.);

    104. att. Bloks “Blogu tagi” rediģēšanas režīmā

  2. Konfigurācijas lapa blokam Blogu tagi ļauj jums pielāgot dažādus iestatījumus, kuriem komentāri nav nepieciešami (sk. 105. att.).

    105. att. Bloka “Bloga tagi” konfigurēšana