LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

13.3.  Bloga iestatījumi

Pēc noklusējuma visi vietnes lietotāji var apskatīt visus blogu ierakstus, izmantojot saiti Skatīt vietnes ierakstus blokā Blogu izvēlne sk. 100. att.. Tomēr, iespējams, jūsu servera administrators ir ierobežojis blogu redzamību un blogu ierakstus var redzēt tikai lietotāji, ar kuriem jūs esat kopā vienā kursā vai grupā.

100. att. Bloks Blogu izvēlne

BlokāIestatījumi sadaļā Mana profila iestatījumi izvēlnē Blogi noklikšķinot uz saites Iestatījumi var izvēlēties, cik daudz bloga ierakstu vienlaicīgi tiek izvadīts lapā sk. 101. att.. Noklusēto ievadņu skaits ir desmit.

101. att. Bloga iestatījumi