LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

13.1.  Bloga izmantošana

Blogi Moodle sistēmā ir piesaistīti konkrētam lietotājam, bet ne kursam. Navigācijas blokā atrodas cilne Blogi, sk. 95. att.

95. att. Personīgā bloga atrašana

Piezīme: ja jūsu profila lapa nesatur cilni Blogi, sazinieties ar servera administratoru un noskaidrojiet, vai modulis Blogi ir aktivizēts.

Jūs varat apskatīt sava bloga ierakstus, uzspiežot uz cilnes Blogi, izmantojot saiti Skatīt visus manus ierakstus.

Var arī apskatīt visu jūsu kursa studentu vai konkrētas grupas studentu blogu ierakstus, izmantojot navigācijas bloka cilni Mani kursi sk. 96. att. Katra kursa sadaļā Dalībnieki var atvērt cilni Kursa Blogi.

96. att. Kursa bloga atrašana

Tāpat jūs varat atlasīt visu blogu ierakstus ar noteiktu tagu, izmantojot tagus — saites blokā Blogu tagi.