LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

12.1.  Bloku novietojums un pievienošana

Bloki novietojas ekrāna labajā un kreisajā malā. 75. attēlā redzami kursam pievienotie septiņi bloki. Pieejamo bloku daudzumu nosaka administrators.

75. att. Bloku izkārtojums

Šo bloku nozīme, izņemot bloka Iestatījumi, ir saprotama pēc bloka nosaukuma. Informācija tajos nomainās līdz ar veiktajām izmaiņām kursā.

Lai kursam pievienotu bloku:

  1. Ieslēdz kursa rediģēšanas režīmu, klikšķinot uz pogas Ieslēgt rediģēšanu;
  2. Kursa sākumlapas labā apakšējā malā blokā Bloki no saraksta Pievienot... izvēlas vajadzīgo bloku;
  3. Ja nepieciešams, norāda bloka nosaukumu un citus konfigurācijas iestatījumus.

Blokus ievieto/dzēš rediģēšanas režīmā. Ir bloki, kuri vienreiz pievienoti turpmāk sarakstā neparādās. HTML bloku var izlikt vairākkārtīgi.

Dotajā Moodle uzstādījumā bez redzamajiem blokiem vēl var pievienot blokus: Aizņēmuma kalkulators, Attālās RSS plūsmas, Audzināmie, E-pastu saraksts, Blogu izvēlne, Blogu tagi, Gadījuma vārdnīcas šķirklis, Globālā meklēšana, HTML, Kalendārs, Kursa/vietnes apraksts, Sadaļas saites, Tagi, Testa rezultāti, Tiešsaistes lietotāji, Ziņas.

Katram jaunajam blokam var pievienot lietotājus . Bloku var paslēpt , kā arī nodzēst .

Ir bloki, kuros kursa veidotājs var ievadīt vajadzīgo informāciju , piem., HTML bloks.