LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

12.  Moodle bloki

Moodle bloki ir sekcijas kursa lapas malās, kuras pēc vajadzības var parādīt vai paslēpt. Moodle bloki ļauj ērti parādīt aktuālāko kursa informāciju, piemēram, kursā šobrīd esošo dalībnieku sarakstu, kalendāru, gaidāmo notikumu sarakstu, kursa jaunumu sarakstu, administrēšanas rīku komplektu, u.c. Daļa no blokiem kursā ir pievienoti pēc noklusējuma (sk. 74. att.).

74. att. Moodle bloki

Moodle bloki apskatīti 25. tabulā.

25. tabula. Moodle bloki

Bloks Paskaidrojums
Personas (People) Ļauj atvērt kursa dalībnieku sarakstu.
Aktivitātes (Activities) Piedāvā ātras saites uz kursa aktivitātēm un resursiem — tērzēšana, vārdnīca, testi, kursa resursi, u.c.
Meklēšana forumos (Search Forums) Meklēšana kursa forumos.
Iestatījumi (Settings) Bloks kursa pasniedzējam kursa veidošanai, pasniegšanai un vadīšanai.
Mani kursi (My courses) Saraksts ar lietotāja kursiem.
Jaunākās ziņas (Latest News) Pasniedzēja sagatavoti un kursa jaunumu forumā publicēti ziņojumi par kursa aktualitātēm.
Gaidāmie notikumi (Upcoming Events) Tuvāko gaidāmo notikumu saraksts. Notikumus kalendārā var veidot pasniedzējs vai students pats. Iespējami globāli, kursa, grupas vai lietotāja individuālie notikumi.
Pēdējās aktivitātes (Recent Activity) Pēdējās izmaiņas kursā. Sistēma automātiski ziņo par izmaiņām, piemēram, pievienotiem materiāliem vai jauniem sūtījumiem forumos.
Blogu izvēlne (Blog Menu) Parāda saites blogu (žurnālu) vadīšanai.
Blogu tagi (Blog Tags) Parāda sarakstu ar biežāk lietotajiem blogu marķieriem. Popularitāti norāda ar burtu izmēru.
Kalendārs (Calendar) Parāda kalendāru un ieplānotos notikumus.
HTML Papildus teksta vai attēlu pievienošana kursa lapai. Satura noformēšana notiek ar iebūvēto HTML redaktoru.
Tiešsaistes lietotāji (Online Users) Kursa dalībnieku saraksts, kas pēdējo 5 minūšu laikā pieslēgušies kursam. Jāievēro laika aizture — ne visi sarakstā redzamie studenti tiešām būs šobrīd tiešsaistē.
Testa rezultāti (Quiz Results) Ļauj parādīt testa labākos vai sliktākos rezultātus. Piemēram, parāda 5 labākās atzīmes, kas saņemtas par testu.
Gadījuma vārdnīcas šķirklis (Random Glossary Entry) Parāda nejauši izvēlētu vārdnīcas šķirkli. Iespējams izmantot, lai kursā parādītu dienas citātu vai dienas foto.