LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

11.  Papildus Moodle moduļi

Moodle ir kā Lego komplekts — dažādas krāsas un formas klucīši no kuriem var izvēlēties tieši tos, kas vislabāk der noteiktā mērķa sasniegšanai. Turklāt visi šie klucīši ir savstarpēji savienojami, jo veidoti pēc viena standarta.

Moodle ir savs standarta resursu komplekts, kas būs pieejams faktiski visās Moodle vietnēs. Bez tiem ir vēl papildus pievienojami Moodle moduļi — resursi, aktivitātes un bloki. Šajā nodaļā tiks stāstīts par resursiem, kas neietilpst standarta komplektā, bet var būt ļoti noderīgi studiju procesā.