LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

10.3.  Testu pārvaldīšana

Kad studenti sāks pildīt testus, pasniedzējs varēs apskatīt rezultātus, manuāli labot esejas tipa jautājumus, analizēt kuras tēmas kursā studentiem ir grūti uztveramas. Šīs darbības tiek veiktas testa rediģēšanas lapas sadaļā Rezultāti. Zem tās atrodas 4 apakšsadaļas:

 • rezultātu pārskats (Pārskats),
 • vērtējumu pārrēķināšana (Atkārtot vērtēšanu),
 • manuālā vērtēšana,
 • rezultātu analīze (Vienumu analīze).

10.3.1.  Testa rezultātu pārskats

Lai apskatītu studentu testa kārtošanas mēģinājumus:

 1. Kursa sākumlapā klikšķina uz testa nosaukuma. Testa Informācijas lapā:
  • klikšķina uz saites Mēģinājumi: (mēģinājumu skaits),

   – vai –

  • klikšķina uz sadaļas Rezultāti.
 2. Atveras Rezultātu pārskata lapa.

66. att. Testa rezultātu pārskats

Šeit tabulā redzami visu studentu testu kārtošanas mēģinājumi ar iegūtajiem vērtējumiem. Rezultātu tabulā iespējams:

 • paslēpt un parādīt tabulas kolonnas;
 • sakārtot tabulu pēc kāda lauka — jāklikšķina uz kolonnas nosaukuma;
 • apskatīt izvērstu informāciju par katrā jautājumā iegūtajiem punktiem — ieslēdz Rādīt / Lejupielādēt katra jautājuma vērtējumus un klikšķina uz Saglabāt iestatījumus;
 • apskatīt konkrēta studenta testa jautājumus, sniegtās atbildes un iegūtos punktus — klikšķina zem studenta vārda un uzvārda uz saites Pārskatīt mēģinājumu;
 • izdzēst testa kārtošanas mēģinājumus — atzīmē mēģinājumu pirmajā tabulas kolonnā ar izvēles rūtiņu un klikšķina uz Dzēst izvēlētos mēģinājumus;
 • eksportēt redzamo testa rezultātu informāciju ODS, Excel un teksta formātā — klikšķina uz formātam atbilstošās pogas Lejupielādēt ...

10.3.2.  Atzīmju pārvērtēšana

Ja ir mainīti par jautājumu vai visu testu saņemamie vērtējumi, nepieciešams pārvērtēt jau kārtoto testu mēģinājumu atzīmes — klikšķina uz sadaļas Pārskatīt mēģinājumu. Izmainītie rezultāti būs apskatāmi klikšķinot uz atbilstošajām saitēm.

10.3.3.  Manuālā vērtēšana

Manuāli tiek vērtēti atvērtie, esejas tipa jautājumi, kuros atbildes tiek ierakstītas teksta redaktorā, brīvā veidā. Vērtētājs veic testa atbildes novērtēšanu, ievada savu komentāru un manuāli, atvērtajā lodziņā Punkti, norāda saņemto punktu skaitu (sk. 68. att.).

Manuālo vērtēšanu var veikt, ja:

 • atver studenta testa mēģinājumu. Vērtējamajam jautājumam klikšķina uz saites Komentēt vai pārmainīt vērtējumu (sk. 67. att.),

  – vai –

 • kursa navigācijas blokā atver testa sadaļu Rezultāti, izvēlas Manuālā vērtēšana (sk. 69. att.). Izvēlas vērtējamo jautājumu un klikšķina tabulas ailītē novērtēt visus. Atveras studentu iesniegtās atbildes, kas manuāli jānovērtē.

67. att. Testa atbilžu pārskatīšana

68. att. Testa atbildes manuāla novērtēšana un punktu piešķiršana

69. att. Manuāli vērtējamo jautājumu saraksts

Piezīme: arī automātiski vērtētiem jautājumiem iespējams manuāli izmainīt vērtējumu vai pievienot komentāru. To var veikt, noklikšķinot uz saites Rādīt arī mēģinājumus, kas tika novērtēti automātiski.

10.3.4.  Rezultātu analīze

Tabulā apkopoti dati, kas ļauj analizēt un spriest par katra jautājumu lomu kopējā testa rezultātā. Statistikas parametri rēķināti atbilstoši klasiskajai testu teorijai.