LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

9.  Vārdnīcas un datubāzes

Darbā ar strukturētu studiju materiālu var noderēt Moodle aktivitātes vārdnīca un datubāze. Tās ļauj ne tikai pasniedzējam pašam ievietot nepieciešamo materiālu, bet likt to darīt arī studentiem.

Šajā nodaļā tiek apskatīts, kā kursam pievienot vārdnīcas un datubāzes aktivitātes un kā tās veiksmīgi izmantot studiju procesā.