LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

8.2.  Uzdevumu veidošana

Salīdzinot ar citām aktivitātēm, uzdevumus var izveidot ļoti ātri.

Lai izveidotu uzdevumu:

 1. Ieslēdz kursa rediģēšanas režīmu, klikšķinot uz pogas Ieslēgt rediģēšanu;
 2. No izvēlnes Pievienot aktivitāti... izvēlas vajadzīgo uzdevuma veidu tajā kursa sekcijā, kurai vēlas pievienot saiti;
 3. Jauna objekta pievienošanas logā norāda saturīgu nosaukumu uzdevumam;
 4. Laukā Apraksts rūpīgi norāda detalizētu informāciju studentiem par šo uzdevumu — kas ir jāpaveic, kas tieši un kādā formātā ir jānodod, pēc kādiem principiem paveiktais tiks vērtēts, utt. Jo precīzāk tiks aprakstīts uzdevums, jo mazāk pārpratumu un diskusiju būs vēlāk;
 5. Laukā Vērtējums norāda vērtēšanas skalu;
 6. Ja nepieciešams norāda uzdevuma iesniegšanai atļauto laika periodu vai ieklikšķina laukos Aizliegt;
 7. Norāda, vai aizliegt novēlotu nodevumu iesniegšanu;
 8. Norāda uzdevuma veidam specifiskus iestatījumus (sk. 13. tabulu);
 9. Norāda vai tiks izmantotas kursa grupas šajā aktivitātē;
 10. Norāda, vai uzdevums būs redzams vai paslēpts no studentiem;
 11. Noklikšķinot uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, apstiprina veiktās izmaiņas.

Izveidotais uzdevums parādīsies kā saite kursa sākumlapā. Tāpat tas tiks automātiski pievienots kursa kalendāram, vērtējumu grāmatai un parādīsies blokā Tuvākie notikumi.

41. att. Uzdevuma pievienošana

13. tabula. Uzdevumu specifiskie iestatījumi

Uzdevums Specifiskie iestatījumi
Failu augšupielāde
 • Maksimālais augšupielādējamā faila izmērs (iespējamo maksimālo izmēru nosaka sistēmas administrators servera līmenī. Pasniedzējs var noteikt papildu ierobežojumu kursa līmenī Kursa iestatījumos).
 • Vai studenti varēs izdzēst augšupielādētos failus pirms nodevums ticis novērtēts.
 • Maksimālais failu skaits, ko students drīkst augšupielādēt. Tā kā studenti šo skaitu neredz, to ir lietderīgi norādīt uzdevuma aprakstā.
 • Vai studenti var pievienot komentārus teksta laukā. Tas var būt noderīgi, lai students komentētu izvēlētos risinājuma ceļus, darba progresu, utt.
 • Vai uzdevuma formulējums tiks paslēpts līdz brīdim, kamēr uzdevums ir pieejams studentiem.
 • Vai pasniedzējs saņems e-pasta ziņojumu, kad studenti iesniedz vai izmaina savus nodevumus.
Tiešsaistes teksts
 • Vai studenti var atkārtoti iesniegt nodevumu pēc tam, kad pasniedzējs to jau ir novērtējis (lai saņemtu labāku vērtējumu).
 • Vai pasniedzējas saņems e-pasta ziņojumu, kad studenti iesniedz vai izmaina savus nodevumus.
 • Vai studenta iesniegtais tiks iekopēts pasniedzēja atsauksmju laukā, lai varētu pievienot komentārus tieši studenta nodevuma tekstā vai labot to.
Augšupielādēt vienu failu
 • Vai studenti var atkārtot iesniegt nodevumu pēc tam, kad pasniedzējs to jau ir novērtējis (lai saņemtu labāku vērtējumu).
 • Vai pasniedzējas saņems e-pasta ziņojumu, kad studenti iesniedz vai izmaina savus nodevumus.
 • Maksimālais augšupielādējamā faila izmērs (iespējamo maksimālo izmēru nosaka sistēmas administrators servera līmenī. Pasniedzējs var noteikt papildu ierobežojumu kursa līmenī Kursa iestatījumos).