LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

8.1.  Uzdevumu veidi

Moodle ir pieejami četri uzdevumu veidi, kas paskaidroti 12. tabulā.

12. tabula. Uzdevumu veidi

Uzdevuma veids Paskaidrojums
Failu augšupielāde Studenti var augšupielādēt vienu vai vairākus failus, kā arī pievienot rakstiskus komentārus par iesniegtajiem failiem vai izpildīto uzdevumu. Pasniedzējs arī var augšupielādēt vienu vai vairākus failus katram studentam, vai nu uzdevuma formulēšanai vai kā atbildi uz studenta nodevumiem.
Tiešsaistes teksts Studenti nodevumu iesniedz ierakstot teksta atbildi uzdevuma nodevuma laukā. Pasniedzējs var izlikt vērtējumu, pievienot komentāru, un, ja nepieciešams, pievienot komentārus un labojumus pašā studenta nodevuma tekstā.
Augšupielādēt vienu failu Katrs students var augšupielādēt vienu failu, tai skaitā arī ZIP formātā.
Bezsaistes aktivitāte Noderīgi, ja aktivitātes tiek veiktas ārpus Moodle vides, piemēram, rakstisks mazais kontroldarbs, izpildīts laboratorijas darbs vai atbilde pie tāfeles. Students varēs redzēt vērtējumu un pasniedzēja komentāru, bet nekādus failus augšupielādēt nevarēs.