LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

7.1.  Forumi

Forumi jeb diskusiju grupas ir ļoti būtisks Moodle kursa komunikācijas rīks. Tas darbojas kā jaunumu dēlis, kur var izlasīt citu sūtītās ziņas un publicēt savas atbildes uz citu sūtījumiem.

Forumi ļauj visiem kursa dalībniekiem piedalīties asinhronā diskusijā. Asinhroni nozīmē — “ne vienā laikā”, tas ir, nav nepieciešams visiem diskusijas dalībniekiem vienlaicīgi pieslēgties diskusijas vietnei. Ar to forumi atšķiras no sinhronas komunikācijas, kas būtu čats, telefona saruna vai dialogs dzīvē.

Asinhronai komunikācijai ir būtiskas priekšrocības. Studenti var rūpīgi pārdomāt savas atbildes. Viņi var sagatavot melnrakstus, noslīpēt tos līdz pilnībai un tikai tad publicēt, neuztraucoties par laika steidzinošo faktoru. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad studijas nenotiek studenta dzimtajā valodā, viņam ir komunikācijas problēmas vai students vienkārši kautrējas.

Moodle forumi nodrošina abonēšanas iespēju. Visas foruma jaunās ziņas tiek automātiski pārsūtītas uz kursa dalībnieku e-pastiem, ja viņi ir foruma dalībnieki. Tāpēc forums ir ērts rīks, lai izsūtītu e-pastus visiem konkrētā kursa dalībniekiem.

36. att. Diskusiju pavediens forumā

7.1.1.  Foruma izveidošana

Forumu izveidot ir viegli, galvenais izvēlēties piemērotākos iestatījumus. Lai izveidotu forumu:

 1. Ieslēdz kursa rediģēšanas režīmu, klikšķinot uz pogas Ieslēgt rediģēšanu;
 2. No izvēlnes Pievienot aktivitāti... izvēlas Forums tajā kursa sekcijā, kurai vēlas pievienot saiti;
 3. Jauna objekta pievienošanas logā norāda forumam saturīgu nosaukumu (37. att.);
 4. Laukā Foruma Tips norāda foruma tipu (sk. 11. tabulu);
 5. Laukā Foruma ievads norāda detalizētu informāciju studentiem par šī foruma izmantošanu — kas tajā tiks publicēts, kādas darbības tiks sagaidītas no studentiem, vai un kā tiks vērtētas iesūtītās ziņas utt. Jo precīzāk tiks aprakstīts uzdevums, jo mazāk pārpratumu un nevajadzīgu diskusiju būs vēlāk;
 6. Norāda foruma Vispārējos iestatījumus:
  • Abonēšanas režīms, kurā norāda vai tiks saņemtas foruma jaunās ziņas. Abonēšana var būt neobligāta, uzspiesta, automātiska vai atspējota. Ja vēlas likt, lai visi kļūst par abonentiem — tad izvēlas uzspiestu abonēšanu. Rezultātā, ikviens kursa dalībnieks uz e-pastu saņems foruma jaunās ziņas. Automātiskas abonēšanas gadījumā, ikviens forumu sākotnēji ir abonējis, bet jebkurā laikā lietotājs var izvēlēties attiekties;
  • Lasīšanas sekošana šajā forumā — lasīšanas sekošana izceļ sarakstē neizlasītās ziņas;
  • Maksimālais pielikuma lielums — norāda maksimālo izmēru sūtījumiem pievienotajiem failiem. Ieteicamais pielikuma lielums - ne lielāks par 2MB;
  • Maksimālais pielikumu skaits — norāda maksimālo forumam pievienojamo failu skaitu.
 7. Norāda vērtēšanas iestatījumus:
  • Vidējošanas tips — nosaka kā visi sūtījumiem dotie vērtējumi tiek kombinēti, lai veidotu gala vērtējumu. Pēc noklusējuma uzstādīts Nav reitingu (No ratings), kas nozīmē, ka vērtējumi sūtījumiem netiek doti un neparādīsies vērtējumu grāmatā;
  • Ja izvēlas vērtēt forumu, tad var izvēlēties parādīt vidējo (Average of ratings) vērtējumu no reitingiem, vērtējumu skaitu (Count of ratings), lielāko (Maximum rating) vai mazāko (Minimum rating) reitinga vērtējumu un reitingu summu (Sum of ratings)  — tālāk norāda vērtēšanas skalu;
  • Ierobežot novērtējumus ar ziņām, kuru datums atbilst šim diapazonam — iespējams atļaut sūtījumus tikai noteiktā laika diapazonā, lai liktu studentiem fokusēties uz jaunākajiem sūtījumiem.
 8. Ja nepieciešams, norāda Ziņu publicēšanas bloķēšanas slieksni. Studentiem var neļaut sūtīt vairāk kā atļauto sūtījumu skaitu dotajā laika intervālā;
 9. Norāda vai tiks izmantotas kursa grupas šajā aktivitātē;
 10. Norāda, vai forums būs redzams vai paslēpts no studentiem;
 11. Noklikšķinot uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, apstiprina veiktās izmaiņas.

Moodle pieejamie forumu tipi ir paskaidroti 11. tabulā.

11. tabula. Forumu tipi

Foruma tips Paskaidrojums
Jautājumu un atbilžu forums Šajā forumā katram studentam jāpublicē savas atbildes pirms viņš varēs redzēt citu studentu atbildes. Pēc sākotnējās atbildēšanas, students redzēs un varēs atbildēt uz citu studentu sūtījumiem.
Katra persona publicē vienu diskusiju Katrs kursa dalībnieks šajā forumā var uzsākt tikai vienu diskusiju pavedienu. Tas var būt noderīgi, kad katram dalībniekam jāpublicē savs uzdevums vai jautājums. Katrai diskusijai var būt neskaitāmas atbildes.
Standarta forums attēlots blogu stilā Atklāts forums, kurā ikviens var sākt jaunu diskusiju jebkurā laikā. Diskusiju tēmas tiek parādītas uz vienas lapas, kurā var klikšķināt uz saites "apspriest šo tēmu".
Standarta forums vispārējai lietošanai Var veidot vienu vai vairākas diskusijas. Ikviens ar noteiktām atļaujām var uzsākt jaunu diskusiju un publicēt atbildes.
Viena vienkārša diskusija Pasniedzējs var izveidot tikai vienu diskusiju forumā. Tas palīdz nenovirzīties no galvenās diskusiju tēmas.

37. att. Jauna foruma pievienošana

7.1.2.  Forumu izmantošana

Uzklikšķinot foruma nosaukumam kursa sākumlapā tiek atvērta foruma galvenā lapa. Šeit labā augšējā stūrī ir saites, kas informē par foruma abonēšanas statusu un ļauj to mainīt, ja iespējams.

Loga centrā ir redzams apraksts par forumu. Zem tā ir poga Pievienot jaunu diskusijas tēmu.

38. att. Foruma galvenā lapa

Lai sāktu jaunu diskusiju:

 1. Foruma galvenajā logā klikšķina uz pogas Pievienot jaunu diskusiju tēmu;
 2. Jaunas diskusijas tēmas logā norāda diskusijas tēmu;
 3. Laukā Ziņojums raksta ziņojuma tekstu;
 4. Ja forumā ir atļauta abonēšana, laukā Abonements var izvēlēties abonēt šo forumu;
 5. Laukā Pielikums var norādīt pievienot ziņojumam failu. Jāievēro, lai faila izmērs nepārsniegtu forumā atļauto maksimālo izmēru;
 6. Klikšķina uz pogas Publicēt forumā.

Tiks parādīts paziņojums, ka ziņojums ir publicēts forumā un sūtītājam 1 stundas laikā ir iespējams rediģēt savu ziņojumu. Pēc šīs 1 stundas ziņu labot vairs nebūs iespējams un tā tiks nosūtīta arī foruma abonētājiem uz e-pastu.

Studentiem ir atļauts skatīt un meklēt visos kursa forumos, kas atvieglo vajadzīgās informācijas atrašanu. Meklēšana forumos notiek pa visiem forumiem vienlaicīgi.

Meklētu forumos var:

 1. Foruma meklēšanas laukā. Lauks atrodas Moodle navigācijas ceļa laukā. Tas neparādās foruma pamatlapā — ir nepieciešams atvērt apskatei kādu foruma diskusiju;
 2. Blokā Meklēt forumos. Bloku kursa pasniedzējs var pievienot kursa sākumlapai. Šajā blokā ir pieejama arī izvērstā meklēšana, lai precizētu kur un ko meklēt.