LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

6.1.  Izvēle

Izvēle ir Moodle aktivitātes modulis, kas darbojas kā balsošanas mašīna. Izvēlē tiek uzdots viens jautājums un norādīti atbilžu varianti. Studentam ir jāizvēlas tieši viens atbilžu variants. Ja nepieciešams, konfigurācijā iespējams norādīt, cik respondenti var izvēlēties katru no atbilžu variantiem, vai atbildes būs anonīmas, vai studenti redzēs balsošanas rezultātus.

Izvēlei var būt visplašākais pielietojums — studenti piesakās uz klātienes konsultāciju vai eksāmenu sesiju, sadalās pa automašīnām braukšanai mācību ekskursijā, nobalso par sev interesantāko kursa tēmu, vai balso par labāk izstrādāto mājasdarbu. Šajā piemērā studentiem jāizvēlas viena tēma no piedāvātajām semināra tēmām (sk. 28. attēlu).

28. att. Izvēles logs

Lai izveidotu izvēli:

 1. Ieslēdz kursa rediģēšanas režīmu, klikšķinot uz pogas Ieslēgt rediģēšanu;
 2. No izvēlnes Pievienot aktivitāti... izvēlas Izvēle tajā kursa sekcijā, kurai vēlas pievienot saiti;
 3. Jauna objekta pievienošanas logā norāda izvēlei saturīgu nosaukumu;
 4. Laukā Ievada teksts norāda informāciju par šo izvēli — ar kādu mērķi tiek rīkota balsošana, par ko tiek balsots, cik reizes iespējams aptauju aizpildīt, kad un kādā veidā tiks publicēti rezultāti utt.;
 5. Laukos Opcija secīgi ieraksta izvēlei piedāvātos variantus;
 6. Ja nepieciešams, norāda vai Ierobežot atļauto atbilžu skaitu — ja Iespējot, katram atbilžu variantam varēs norādīt, cik respondenti varēs izvēlēties šo atbildi;
 7. Ja nepieciešams, norāda laika periodu, kad varēs veikt balsošanu (Ierobežot atbildēšanu ar šo laika periodu);
 8. Norāda citus iestatījumus — sadaļā (Publicēt rezultātus) iestata vai publicēt atbildes studentiem, ja izvēlas publicēt, tad sadaļā (Rezultātu konfidencialitāte) norāda vai rezultāti būs konfidenciāli - (publicēt anonīmus rezultātus, nerādīt studentu vārdus vai publicēt pilnus rezultātus, rādot vārdus un veikto izvēli). Ja izvēli atļauts veikt tikai vienu reizi, tad sadaļā (Atļaut izvēles atjaunināšanu) norāda - Nē, ja izvēli atļauts manīt vai veikt vairākas reizes, tad jānorāda - Jā;
 9. Norāda vai tiks izmantotas kursa grupas šajā aktivitātē;
 10. Norāda, vai forums būs redzams vai paslēpts no studentiem;
 11. Noklikšķinot uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, apstiprina veiktās izmaiņas.

29. att. Izvēle un aptauja ievietota kursā

Kad izvēle ir izveidota, studenti var sākt piedalīties balsošanā. Atkarībā no iestatījumiem, viņiem var būt redzamas citu studentu veiktās izvēles ar cilvēku vārdiem, vai skaitliskais sadalījums (sk. 30. attēlu). Pasniedzējs vienmēr varēs redzēt studentu izvēles (sk. 31. attēlu).

30. att. Studentu veiktās izvēles skaitliskais sadalījums

31. att. Studentu veiktās izvēles ar cilvēku vārdiem

Studentu atbildes iespējams:

 • izdzēst — ieklikšķina izvēles rūtiņā un no saraksta Izvēlēties darbību... izvēlas Dzēst,
 • lejupielādēt ODS, Excel vai teksta formātā.