LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

5.3.  URL - saites uz ārējām tīmekļa vietnēm

Lai pievienotu saiti uz ārēju tīmekļa vietni:

  1. Kursa Rediģēšanas režīmā, no izvēlnes Pievienot resursu... izvēlas URL;
  2. Jauna resursa pievienošanas logā norāda saturīgu nosaukumu saitei un Apraksta laukā norāda īsu aprakstu par šo resursu (sk. 22. attēlu);
  3. Laukā Ārējs URL norāda tīmekļa vietnes URL adresi. Ērtākais veids, kā atrast nepieciešamās vietnes URL adresi ir meklēt ar Google meklētāju internetā. Vietnes adresi nokopē un ielīmē URL adreses laukā;
  4. Ja vēlas atrast video internetā, tad var nospiest pogu Izvēlēties saiti, atvērsies logs, kurā no Youtube videos tiks meklēts video fails (sk. 23. attēlu). Laukā meklēt video ieraksta atslēgas vārdus un no atrastajiem video failiem (sk. 24. attēlu)izvēlas atbilstošo apstiprinot ar pogu Select This file (sk. 25. attēlu);
  5. Noklikšķinot uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, apstiprina veiktās izmaiņas.

22. att. Jauna resursa - URL pievienošanas logs

23. att. Video failu meklēšanas logs

24. att. Atlasītie video faili

25. att. Izvēlētā video faila apstiprināšana

Tīmekļa lapām var norādīt, vai tās parādīt tajā pašā, vai jaunā pārlūka logā. Parasti ārējas tīmekļa lapas rāda jaunā pārlūka logā, lai kursa dalībnieks nezaudētu piesaisti e-kursam.

Lai parādītu resursu jaunā pārlūka logā:

  1. Atver resursa pievienošanas/atjaunināšanas logu;
  2. Sadaļā Opcijas klikšķina uz pogas Rādīt papildus;
  3. Izvēlnē Rādīt izvēlas Uznirstošā logā (sk. 26. attēlu);
  4. Uzliek nepieciešamos loga parādīšanas iestatījumus (loga platumu un augstumu).

26. att. Resursa parādīšanas opciju iestatīšana

Ja vēlas, lai ārējās lapas saturs tiktu rādīts tajā pašā pārlūka logā (sk. 27. attēlu), bet tiktu saglabāta e-studiju vietnes galviņa un navigācija, pie Opcijām izvēlnē Rādīt izvēlas Iekļaut (sk. 26. attēlu).

27. att. Video fails iekļauts e-studiju vietnē