LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

5.2.  Mapju pievienošana kursam

Mapes publicēšana kursā ir otra iespēja kā studentiem dot pieeju kursa failiem. Šajā gadījumā nebūs vajadzīgs kursā veidot saites uz katru no resursiem, bet būs tikai viens resurss - Mape, zem kuras būs pieejami vairāki faili. Mapes nosaukumam jābūt saturīgam un viegli saprotamam.

Lai izveidotu mapi:

  1. Kursa Rediģēšanas režīmā, no izvēlnes Pievienot resursu... izvēlas Mape tajā kursa sekcijā, kurai vēlas pievienot saiti;
  2. Jauna resursa Mape pievienošanas logā (sk. 18. attēlu), laukā Nosaukums norāda saturīgu nosaukumu resursam;
  3. Apraksta laukā norāda īsu aprakstu par šo mapi;
  4. Failus augšupielādē līdzīgi, kā tas ir aprakstīts iepriekšējā šīs nodaļas punktā par failu augšupielādi. Sadaļā Saturs noklikšķina uz pogas Pievienot (sk. 12. attēlu). Augšupielādētie faili un apakšmape redzami 19. attēlā;
  5. Failu atlasīšanas logā izvēlas Augšupielādēt failu un noklikšķina uz pogas Browse... (sk. 13. attēlu);
  6. Failu augšupielādes logā atrod datora mapi no kuras izvēlas nepieciešamo failu un nospiež pogu Open (sk. 14. attēlu). Lai pabeigtu faila augšupielādi jānoklikšķina uz pogas Augšupielādēt šo failu;
  7. Noklikšķinot uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, apstiprina veiktās izmaiņas.

18. att. Jauna resursa - Mape pievienošanas logs

19. att. Augšupielādētie faili un apakšmape ar failiem

Kad studenti klikšķinās uz izveidotās saites kursā (sk. 20. attēlu), tiks parādīts saraksts ar visiem failiem un apakšdirektorijām (sk. 21. attēlu). Uzklikšķinot, studenti varēs atvērt jebkuru failu, kā arī pārvietoties pa apakšdirektoriju struktūru. Savukārt pasniedzējs noklikšķinot uz pogas Rediģēt varēs veikt izmaiņas - pārkārtot mapes struktūru, kā arī pievienot jaunus vai dzēst vecus failus.

20. att. Resurss - Mape ievietots kursā

21. att. Mape ar augšupielādētiem failiem