LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

5.1.  Failu pievienošana kursam

Nav nepieciešams visu saturu veidot tieši Moodle vidē. Jebkura veida digitālu saturu var sagatavot uz sava datora, augšupielādēt Moodle kursā un nopublicēt studentiem kā kursa resursu. Šādā veidā kursā var izmantot sagatavotus Word un PDF dokumentus, PowerPoint prezentācijas, audio un video failus vai cita veida saturu.

Failu pievienošanai kursā ir divi soļi:

  1. Failu augšupielāde no lokālā datora uz Moodle serveri;
  2. Faila publicēšana studentiem kā saite uz kursa resursu.

Lai augšupielādētu failu Moodle kursā:

  1. Ieslēdz kursa rediģēšanas režīmu, klikšķinot uz pogas Ieslēgt rediģēšanu;
  2. No izvēlnes Pievienot resursu... izvēlas Fails tajā kursa sekcijā, kurai vēlas pievienot saiti;
  3. Atveras jauna resursa pievienošanas logs (sk. 11. attēlu). Laukā Nosaukums norāda saturīgu nosaukumu resursam. Šeit var droši izmantot latviešu valodas rakstzīmes un atstarpes;
  4. Apraksta laukā norāda īsu aprakstu par šo failu;
  5. Sadaļā Saturs noklikšķina uz pogas Pievienot (sk. 12. attēlu);
  6. Failu atlasīšanas logā izvēlas Augšupielādēt failu un noklikšķina uz pogas Browse... (sk. 13. attēlu);
  7. Failu augšupielādes logā atrod datora mapi no kuras izvēlas nepieciešamo failu un nospiež pogu Open (sk. 14. attēlu). Lai pabeigtu faila augšupielādi jānoklikšķina uz pogas Augšupielādēt šo failu;
  8. Lapas apakšā noklikšķinot uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, apstiprina veiktās izmaiņas.

Piezīme: ir ļoti būtiski norādīt saturīgu un precīzu nosaukumu saitei uz failu vai jebkuram citam kursa resursam, jo šis nosaukums tiks parādīts kursa sākumlapā, to redzēs jūsu studenti un uz šīs saites klikšķinās, lai resursu atvērtu. Tāpēc nosaukumam ir skaidri jāpasaka, uz kādu saturu šī saite ved.

11. att. Jauna resursa - Fails pievienošanas logs

12. att. Failu augšupielāde no datora

13. att. Failu izvēles un pārvaldības logs

14. att. Failu izvēle no datora failu pārlūka

Ja vēlas, ir iespējams izveidot mapes, pārvaldīt un augšupielādēt vairākus failus. Šo iespēju izmanto gadījumos, kad, piemēram, ir izveidota tīmekļa lapa ar papildus failiem - attēliem, shēmām, video utt.

15. att. Jaunas mapes izveidošana

16. att. Izveidota mape

17. att. Mape ar augšupielādētiem failiem

Ir iespējams vienlaicīgi augšupielādēt vairākus failus, ja tos sākotnēji tilpsaspiež (arhivē) kā zip arhīvu. Tad šo zip arhīvu augšupielādē un tilpatspiež.

Sistēmas administrators nosaka, kāds ir augšupielādei maksimālais atļautais faila izmērs. Ja mēģināsiet augšupielādēt lielāku failu, tiks izvadīts kļūdas paziņojums. Ja tomēr kursā nepieciešams izmantot lielāka izmēra failus, jāsazinās ar sistēmas administratoru.