LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

5.  Faili, mapes, tīmekļa saites

Bieži liela daļa studiju materiālu kursā ir dažādu veidu faili — dokumenti ar lekciju konspektiem, prezentācijas, raksti un grāmatas PDF formātā, kā arī visdažādākie attēli, audio un video materiāli.

Lai šos materiālus izmantotu kursā, atbilstošos failus nepieciešams augšupielādēt kursa failu glabātuvē un norādīt, kādā veidā tie būs pieejami studentiem.

Šajā nodaļā tiks apskatīts, kā notiek failu izmantoša un vadība Moodle kursā un kā izmantot saites, lai norādītu uz resursiem, kas glabājas citos tīmekļa serveros.