LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

4.2.  Lapas pievienošana kursam

Lai sagatavoto tekstu ērti varētu lasīt tiešsaistē izmanto resursu - Lapa. Moodle ļauj izmantot HTML redaktoru, kas ļauj izveidot glīti noformētu saturu, kuru varēs apskatīt ikvienā pārlūkprogrammā. HTML redaktors darbojas tāpat kā ierastais teksta redaktors (Microsoft Office Word vai OpenOffice Writer), tikai to lieto pārlūkprogrammas logā. Vienkārši jāraksta tekstu teksta laukā un jālieto pierastie noformēšanas rīki.

Lai kursam pievienotu tīmekļa lapu:

  1. Ieslēdz kursa rediģēšanas režīmu, klikšķinot uz pogas Ieslēgt rediģēšanu;
  2. No izvēlnes Pievienot resursu... izvēlas Lapa tajā kursa sekcijā, kurai vēlas pievienot lapu;
  3. Jauna resursa pievienošanas logā laukā Nosaukums norāda saturīgu nosaukumu lapai;
  4. Kopsavilkuma laukā norāda īsu aprakstu par šo lapu;
  5. Laukā Pilns teksts ar HTML redaktoru veido lapas saturu;
  6. Lapas apakšā noklikšķinot uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, apstiprina veiktās izmaiņas.

Piezīme: Moodle HTML redaktors nedarbosies Safari, Camino un Opera pārlūkprogrammās. Tā vietā tiks piedāvāts parastais teksta redaktors bez formatēšanas iespējām.

HTML redaktorā pieejami šādi rīki.

8. tabula. HTML redaktora rīki

Ikona Paskaidrojums
Fonta veids
Fonta lielums
Rindkopas stils
Atsaukt pēdējo darbību un atcelt atsaukšanu
Meklēt vai meklēt aizvietot
Atvērt redaktoru pilnekrāna logā
Treknraksts, kursīvs, pasvītrojums, nosvītrojums
Apakšraksts un augšraksts
Kreisais, centrētais vai labais rindkopas izlīdzinājums
Iztīrīt nekārtīgu kodu, izdzēst formatēto
Iekopēt kā parasto tekstu, iekopēt no Word — attīra no Word iekopētu teksta fragmentu
Nomainīt fonta vai fona krāsu
Virziens no kreisās uz labo vai no labās uz kreiso
Numurēts vai aizzīmju sarakts, samazināt vai palielināt atkāpi
Ievietot tīmekļa saiti, noņemt saiti, aizliegt automātisko saistīšanu
Ievietot/Rediģēt attēlu, Moodle Media - augšupielādēt skaņu, video vai sīklietotni
Ievietot vienādojumu, kuru izveido DragMath vienādojumu redaktorā
Ievietot tukšuma simbolu, ievietot speciālo simbolu
Ielikt jaunu tabulu
Rediģēt HTML kodu
Ieslēgt/Izslēgt pareizrakstības pārbaudi