LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

3.6.  Kursa aktivitātes

Aktivitātes ir moduļi, kurus iespējams pievienot kursam. Atšķirībā no resursiem, aktivitātes paredz aktīvu studentu darbību — mājasdarbu un citu nodevumu iesniegšanu, piedalīšanos saziņā ar citiem kursa dalībniekiem, aptauju aizpildīšanu utt.

Veidojot aktivitātes, pasniedzēja uzdevums ir skaidri pateikt studentiem, kas no viņiem tiek sagaidīts, izvērtēt studentu nodevumus un veiktās darbības, un sniegt savu vērtējumu un atsauksmes.

Aktivitātes kursam var pievienot pasniedzējs, ja ir ieslēgts kursa rediģēšanas režīms.

10. att. Kursa aktivitāšu pievienošanas izvēlne

7. tabula. Kursa aktivitātes

Aktivitāte Paskaidrojums
Anketa (Survey) Anketas rīks sniedz iespēju izvēlēties gatavus un pasaulē pārbaudītus vērtēšanas instrumentus, bet nedod iespēju izveidot savu aptauju. Lai izveidotu aptauju ar saviem jautājumiem, jāizmanto Aptaujas rīks.
Datubāze (Database)

Datubāzes modulis ļauj pasniedzējam un/vai studentiem veidot, attēlot un meklēt faktiski jebkura veida ierakstus.

Ierakstu formāts un struktūra ir brīvi norādāma, ieskaitot attēlus, failus, URL adreses, skaitļus, tekstu u.c.

Forums (Forum) Diskusiju forums kursa dalībniekiem. Ierakstus var skatīt dažādos formātos, tiem var pievienot pielikumus un vērtējumus. Foruma ierakstus iespējams saņemt arī uz e-pastu.
Izvēle (Choice) Iespējams veikt balsošanu par kādu jautājumu vai veikt vienkāršu aptauju.
Nodarbība (Lesson) Nodarbības modulis ļauj vairākas kursa lapas izkārtot dažādos mācību ceļos. Konkrēto ceļu nosaka atbildes, kuras students sniedz uz lapā ievietoto kontroljautājumu vai izvēle starp vairākām pasniedzēja piedāvātajām iespējām.
Aptauja (Questionnaire) Aptaujas rīks paredzēts viedokļa noskaidrošanai. Tas sniedz iespēju izveidot aptaujas ar saviem jautājumiem. Ir iespējams izveidot gan anonīmas, gan arī ne-anonīmas aptaujas.
SCORM/ AICC Pievieno kursam SCORM vai AICC standartam atbilstošu e-studiju moduli. Šādus moduļus veido ar speciālām programmām, piemēram, CourseLab, vai iegādājas no kursu piegādātājiem.
Seminārs (Workshop) Semināra modulis ir paredzēts, lai kursa dalībnieki komentētu un vērtētu citu kursa dalībnieku iesniegtos materiālus. Iespējams norādīt vērtēšanas kritērijus.
Tērzēšana (Chat) Tiešsaistes saziņa ar pasniedzēju un citiem kursa dalībniekiem.
Tests (Quiz) Izveido testu no jautājumu bankā iepriekš izveidotiem jautājumiem.
Tīmekļa konference (Web conference) Tīmekļa konferences rīku izmanto studiju procesā (piemēram, lekciju lasīšanai un semināru vadīšanai neklātienē). Tīmekļa konference tiek ierakstīta un parādās, kā mācību materiāls, ko studenti vēlāk atkārtoti var noskatīties.
Uzdevumi (Assignments) Ar Uzdevumu pasniedzējs uzdod kursa dalībniekam patstāvīgo darbu, piemēram, iesniegt eseju, veikt pētījumu, sagatavot prezentāciju. Iegūtos rezultātus students augšupielādē faila veidā (viena vai vairāku failu augšupielāde) vai arī ieraksta uzdevumā teksta veidā (tiešsaistes teksta uzdevums). Iespējams arī pievienot uzdevumus, kas neparedz nekādu iesniegumu no studentu puses (bezsaistes aktivitāte). Pasniedzējs darbu novērtē un sniedz savus komentārus.
Vārdnīca (Glossary) Iespējams izveidot terminu vārdnīcu ar skaidrojumiem.
Viki (Wiki) Viki paredzēts, lai vairāki cilvēki kopīgi strādātu pie tīmekļa lapu veidošanas, papildinot un rediģējot lapas saturu. Piemērots rīks idejas vai risinājuma formulēšanai un noslīpēšanai.

Sīkāk par katras aktivitātes pievienošanu un izmantošanu var lasīt atbilstošajā dokumenta nodaļā.