LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

3.5.  Kursa resursi

Resursi kursa sekcijā ļauj parādīt statisku informāciju, piemēram, teksta uzrakstus, attēlus un saites uz failiem vai tīmekļa lapām. Resursus kursam var pievienot pasniedzējs, ja ir ieslēgts kursa rediģēšanas režīms.

9. att. Kursa resursu pievienošanas izvēlne

Moodle kursā ir pieejami šādi resursi.

6. tabula. Kursa resursi

Resurss Paskaidrojums
Fails (File) Jebkura formāta failu ir iespējams augšupielādēt Moodle kursā un izveidot uz to saiti.
Grāmata (Book) Grāmatas modulis ļauj ērti veidot grāmatas stilā attēlotus vairāku lapu resursus. Iespējams importēt jau gatavas tīmekļa lapas. Iespējams izdrukāt visu grāmatu vai atsevišķas grāmatas nodaļas.
IMS satura pakotne Šis resurss ļauj pievienot īpašā (IMS) formātā sagatavotus studiju materiālus.
Lapa (Page) Pilna formatējuma teksta lapa, kuru ērti izmantot lasīšanai tiešaistē.
LightBox galerija LightBox attēlu galerija ir rīks, kas ļauj veidot galerijas ar LightBox tehnoloģijas atbalstu. Attēlu galerijās tiek izmantoti jauki efekti — attēli parādās uz aptumšota fona, mainot attēlus, tiek izmantota eleganta kadru nomaiņa, u.c.
Mape (Folder) Ļauj parādīt kursa failu mapes saturu. Šajā gadījumā nav jāveido saites uz katru no failiem, taču failu nosaukumiem jābūt saturīgiem un viegli saprotamiem.
URL (Uniform resource locator) Šis resurss ļauj veidot saites uz ārēju tīmekļa vietni norādot vietnes URL adresi.
Uzraksts (Label) Uzraksti kursa sākumlapā, lai paskaidrotu un grupētu saites uz kursa resursiem un aktivitātēm. Uzrakstus veido HTML redaktorā, tie var saturēt formatētu tekstu, attēlus un citus tīmekļa lapu elementus.

Sīkāk par katra resursa pievienošanu un izmantošanu var lasīt atbilstošajās dokumenta nodaļās.