LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

3.2.  Kursa iestatījumi

Uzsākot kursa veidošanu, pasniedzējs parasti saņem tukšu e-kursu — karkasu, ko aizpildīt ar nepieciešamo saturu. Pirmais darbs būtu pārliecināties, ka kursa formāts ir uzstādīts atbilstoši pasniedzēja darba stilam, pasniegšanas metodikai u.c. prasībām — nepieciešams uzstādīt kursa iestatījumus.

Lai uzstādītu kursa iestatījumus:

  1. Kursa sākumlapā, blokā Iestatījumi klikšķina uz saites Rediģēt iestatījumus. Tiek atvērts kursa iestatījumu logs;
  2. Norāda nepieciešamos kursa iestatījumus (sk. 3. tabulu);
  3. Klikšķina uz pogas Saglabāt izmaiņas.

3. tabula. Kursa iestatījumi

Iestatījums Paskaidrojums
Kategorija Sistēmas administrators parasti norādīs, kurai kategorijai kurss jāpievieno, lai atvieglotu tā atrašanu kursu sarakstā.
Pilnais nosaukums Kursa pilnais nosaukums, kas parādās sarakstā un kursa galvenē sākumlapā.
Kursa īsais nosaukums Kursa īsais nosaukums parādīsies Moodle navigācijas ceļā.
Kursa ID numurs Tas ir LUIS iekšējais kods, kas kursa veidotājiem nav jāzina.
Kursa kopsavilkums Dažu teikumu kopsavilkums par kursa mērķiem, saturu, utt. Kopsavilkums tiek parādīts kursu sarakstā kopā ar kursa pilno nosaukumu un pasniedzēja vārdu.
Formāts Nedēļas, tēmu, sociālais vai SCORM kursa formāts (sk. 4. tabulu).
Nedēļu/tēmu skaits Kursa sekcijas (nedēļas vai tēmas), kas tiks parādītas kursa sākumlapā. Ja sekciju skaitu norāda mazāku nekā šobrīd tiek izmantots, tad noņemtajās sekcijās esošie materiāli nepazūd — tie ir redzami, ja sekciju skaitu atkal palielina.
Kursa sākuma datums Datums, kad kursu sāk pasniegt studentiem.
Rādīt vērtējumu grāmatu studentiem Šajā sadaļā var izvēlēties rādīt vai nerādīt vērtējumu grāmatu studentiem.
Maksimālais augšupielādes lielums Maksimālais izmērs failam, ko atļauts augšupielādēt kursā — attiecas uz kursa failu augšupielādi, foruma ziņu, iekšējā e-pasta pielikumiem, utt.
Viesu piekļuve Atļaut vai neatļaut anonīmo lietotāju —viesu piekļuvi kursam izlemj kursa pasniedzējs. Ja ir atļauts, tad viesi uzzinot paroli var sevi reģistrēt kursā un uzsākt tā apguvi.
Grupas

Kursā reģistrētos studentus iespējams sadalīt pasniedzēja definētās grupās. Tas var būt noderīgi, ja vienu kursu paralēli vada vairākām mērķauditorijām (piemēram dienas un vakara maiņas studentiem) vai studenti tiek grupēti darba grupās ar kopīgu uzdevumu katrai grupai.

Pasniedzējs varēs izvēlēties, kuras grupas studentus parādīt sarakstā, kad skatīsies studentu nodevumus kursa aktivitātēs (mājasdarbus, testa pildīšanas mēģinājumus utt.).

Pieejamība Ja pieejams, kurss būs redzams studentiem kursu sarakstā un viņi varēs to atvērt.
Valoda Šis parametrs jāmaina tikai specifiskos gadījumos, piemēram, ja tiek veidots angļu valodas kurss.
Studentu progress Tā ir izpildes izsekošana, ko vēlams aktivizēt (iespējot), lai studenti varētu kontrolēt savu paveikto darbu izpildi.

Atkarībā no kursu pasniegšanas stila un materiāla izkārtošanas vajadzībām tiek izvēlēts kursa formāts (sk. 4. tabulu).

4. tabula. Kursa formāti

Formāts Paskaidrojums
Nedēļas formāts Šim formātam jānorāda kursa sākuma datums un cik nedēļām kurss plānots. Katrai nedēļai automātiski tiek izveidota sekcija, kur var izvietot resursus un aktivitātes. Šis formāts ir ērts, ja ir vajadzība sinhronizēt/saskaņot materiālu pasniegšanu ar lekcijām. Kursa piemērs nedēļas formātā ir redzams 2. attēlā.
Tēmu formāts

Sākumā jānorāda nepieciešamo tēmu skaitu, un katrai tēmai tiek izveidota sekcija, kurā tālāk izvieto kursa materiālus. Tēmas var veidot līdzīgi grāmatas nodaļām (katrā tēmā ievietojot, piemēram, nodaļas konspektu, slaidus, mājasdarba uzdevumu un testu) vai resursu grupēšanai (konspekti, uzdevumi, slaidi, testi tiek izvietoti katrs savā sekcijā).

Formāts piemērots, ja jāapgūst dažādas koncepcijas, bet to apgūšana nav stingri piesaistīta laika grafikam. Kursa piemērs tēmas formātā ir redzams 3. attēlā.

Sociālais formāts Kurss tiek veidots uz sociālā foruma bāzes, kas parādās kursa sākumlapā. Kursa centrā materiālu vietā ir diskusiju vieta. Piemērots mazāk formāliem kursiem, kur svarīgākais ir saziņa kursa dalībnieku vidū. Piemēram, to var izmantot kā nodaļas ziņojumu dēli.
SCORM formāts Šajā formātā kursa sākumlapas pirmajā sekcijā tiek attēlota SCORM pakotne. (SCORM/AICC modulis piedāvā alternatīvu iespēju SCORM pakotņu pievienošanai kursam.)

2. att. Moodle kurss nedēļu formātā

3. att. Moodle kurss tēmu formātā