LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

2.2.  Lomas LU MOODLE e-studiju vidē

Uzsākot darbu ar e-studiju sistēmu, ikvienam lietotājam nepieciešams reģistrēties — norādīt savu lietotājvārdu un paroli. Izmantojot lietotājvārdu, sistēmas administrators norāda, kādu lomu vai lomas lietotājs sistēmā varēs pildīt. Lietotājam dažādās sistēmas vietās var būt atšķirīgas lomas, piemēram, vienā kursā viņš/viņa ir pasniedzējs, bet citā — students.

LU Moodle e-studiju vidē izmantotās lomas paskaidrotas 2. tabulā.

2. tabula. Dalībnieku lomas e-izglītības vidē

Termins Skaidrojums
Administrators (admin) Administrators maina sistēmas globālos iestatījumus, reģistrē lietotājus uz kursiem, pievieno visiem sistēmas lietotājiem paredzētus paziņojumus.
Kursu reģistrētājs (coursecreator) Veido sistēmā jaunus kursus un piešķir lietotājiem pasniedzēja lomas kursos. LU e-studiju vidē šī loma praktiski netiek izmantota.
Pasniedzējs (editingteacher) Pasniedzējs e-kursos ievieto studiju materiālus, veido testus, pievieno uzdevumus un organizē studiju procesu. Lietotāji ar šo lomu automātiski parādās pasniedzēju sarakstā e-kursa informācijā. Pasniedzēji e-kursiem tiek reģistrēti automātiski, balstoties uz informācijas LUIS sistēmā1.
Kursu izstrādātājs (coursedeveloper) Kursu izstrādātājiem ir praktiski identiskas tiesības kā pasniedzējiem — ar atšķirību, ka kursu izstrādātāji neparādās e-kursa pasniedzēju sarakstā. Kursu izstrādātājus iespējams piereģistrēt manuāli.
Nerediģējošais pasniedzējs (teacher) Var sekot studentu aktivitātēm un izlikt vērtējumus, bet nevar mainīt kursa saturu.
Students (student) Studenta loma ir noklusētā kursa dalībnieka loma. Studenti var apskatīt kursa materiālus, izpildīt testus, uzdevumus, piedalīties diskusijās forumos, bet paši nevar ievietot studiju materiālus. Studenti e-kursiem tiek reģistrēti automātiski, balstoties uz informāciju LUIS sistēmā.
Viesis (guest) Viesiem atļauta tikai lasīšana un skatīšanās kursā — viņi nekādi nevar izmainīt kursa saturu. Viesiem nav atļauts publicēt ziņas forumos, rediģēt viki lapas, piedalīties tērzēšanā, pildīt testus, iesniegt uzdevumus, veidot šķirkļus datubāzēs un vārdnīcās.
Autentificēts lietotājs (user) Kad lietotājs pieslēdzas sistēmai ar savu lietotājvārdu, viņš automātiski saņem autentificēta lietotāja saturu. Tas ļauj publicēties forumos, pildīt aptaujas vai veikt citas aktivitātes ārpus saviem Moodle e-kursiem.