LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

2.1.  Termini un apzīmējumi

Materiālā izmantotie terminu un apzīmējumu skaidrojumi ir sniegti 1. tabulā.

1. tabula. Termini un apzīmējumi

Termins Skaidrojums
e-studijas E-studijas ir e-vidē organizētas studijas. E-studijas ļauj jebkāda veida tradicionālos studiju materiālus pārnest elektroniskā vidē, kas var sastāvēt no video, audio, tekstuāliem materiāliem, kā arī no animācijām un simulācijām.
hiperteksts Datorizētas informācijas pārlūkošanas un atlases sistēma, kas lietotājam ar īpaši izveidotu asociatīvu saišu (hipersaišu) palīdzību ļauj veikt informācijas ieguvi no savstarpēji saistītiem dokumentiem neatkarīgi no to izvietojuma datora (datoru) atmiņā.
HTML Hiperteksta iezīmēšanas valoda. Valoda, kas, izmantojot speciālus kodus, nosaka hiperteksta dokumenta atveidojumu ekrānā gadījumā, ja tiek lietotas globālā tīmekļa lappuses. Piemēram, <b>Teksta piemērs</b> pārlūkprogrammā attēlosies šādi: Teksta piemērs. <b> nozīmē treknrakstu.
lietotājs Jebkurš e-studiju vidē reģistrēts lietotājs.
Moodle Moodle ir atklātā pirmkoda e-studiju vide, kurā tiek organizētas e-studijas. Šis apzīmējums nozīmē: “modulāra objekt-orientēta studiju vide” (Modular Object Oriented Learning Environment).
pieslēgšanās Pieslēgšanās ir pieteikšanās sistēmā, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Pieslēgšanās ir obligāta, lai būtu iespējams identificēt lietotāju un pilnvērtīgi izmantot e-studiju vides iespējas.
URL Vienotais resursu vietrādis (Unified Resource Locator) — adrese, kas pārlūkprogrammā norāda, kur var atrast kādu konkrētu interneta vietni vai resursu. Piemērs: URL adrese http://www.lu.lv/ norāda uz Latvijas Universitātes mājaslapu.