LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

2.  Terminoloģija