LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

Latvijas Universitāte

LU MOODLE e-studiju vides kursu veidotāju pamācība

28.05.2013.

Rīga, 2013

Šo pamācību ir sagatavojis Arnis Voitkāns, balstoties uz ESF darbības programmā 2007.–2013. gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes 1.2. “Izglītība un prasmes” pasākuma 1.2.1. “Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” aktivitātes 1.2.1.2. “Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. “Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” Latvijas Universitātes realizētā projektā “Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) izstrādāta darba “Jānis Judrups, Arnis Voitkāns, Imants Gorbāns, Mihails Kijaško, Aija Kukuka, Dzintars Tomsons, Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Vija Vagale. MOODLE e-mācību vides kursu veidotāju instrukcija”.

Pamācība ir salikta un uzturēta, izmantojot DocBook tehnoloģiju. Pamācības PDF versija tiek ģenerēta, izmantojot LaTeX.

Šī pamācība ir licencēta ar Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licenci.

Anotācija

Pamācībā ir apskatīta LU e-studiju vides MOODLE dažādu rīku lietošana. Ir apskatīts gan resursu lietojums, gan arī forumu, uzdevumu un testu izmantošana. Pamācība ir paredzēta e-kursu izstrādātājiem.

Pamācības izstrādē ir izmantotas MOODLE 1.9.10 vai jaunākas versijas. Šajā pamācībā ir apskatīta MOODLE 2.2 versijas lietošana.

Saturs

 1. 1.  Ievads
 2. 2.  Terminoloģija
  1. 2.1.  Termini un apzīmējumi
  2. 2.2.  Lomas LU MOODLE e-studiju vidē
 3. 3.  Moodle kursa uzbūve un elementi
  1. 3.1.  Moodle kursa sākumlapa
  2. 3.2.  Kursa iestatījumi
  3. 3.3.  Kursa rediģēšanas režīms
  4. 3.4.  Lietotāja lomas maiņa
  5. 3.5.  Kursa resursi
  6. 3.6.  Kursa aktivitātes
 4. 4.  Uzraksti, teksta un tīmekļa lapas
  1. 4.1.  Uzrakstu pievienošana
  2. 4.2.  Lapas pievienošana kursam
  3. 4.3.  Specifiska teksta noformējuma noņemšana
 5. 5.  Faili, mapes, tīmekļa saites
  1. 5.1.  Failu pievienošana kursam
  2. 5.2.  Mapju pievienošana kursam
  3. 5.3.  URL - saites uz ārējām tīmekļa vietnēm
 6. 6.  Izvēles un aptaujas
  1. 6.1.  Izvēle
  2. 6.2.  Aptauja
   1. 6.2.1.  Aptaujas pievienošana kursam
   2. 6.2.2.  Jautājumu pievienošana aptaujai
   3. 6.2.3.  Aptauju pārvaldība
 7. 7.  Forumi un tērzēšana
  1. 7.1.  Forumi
   1. 7.1.1.  Foruma izveidošana
   2. 7.1.2.  Forumu izmantošana
  2. 7.2.  Tērzēšana
   1. 7.2.1.  Tērzēšanas pievienošana kursam
   2. 7.2.2.  Tērzēšanas izmantošana
 8. 8.  Uzdevumi
  1. 8.1.  Uzdevumu veidi
  2. 8.2.  Uzdevumu veidošana
  3. 8.3.  Uzdevumu pārvaldība
 9. 9.  Vārdnīcas un datubāzes
  1. 9.1.  Vārdnīcas
   1. 9.1.1.  Vārdnīcu pievienošana
   2. 9.1.2.  Vārdnīcu izmantošana
   3. 9.1.3.  Automātiskā saistīšana
  2. 9.2.  Datubāzes
   1. 9.2.1.  Datubāzes pievienošana
   2. 9.2.2.  Lauku veidošana
   3. 9.2.3.  Veidņu rediģēšana
   4. 9.2.4.  Datubāzes vadība
   5. 9.2.5.  Sākotnējie iestatījumi
 10. 10.  Testi
  1. 10.1.  Jautājumu banka
   1. 10.1.1.  Jautājumu kategorijas
   2. 10.1.2.  Testa jautājumu tipi
   3. 10.1.3.  Jautājumu veidošana
   4. 10.1.4.  Testa jautājumu imports un eksports
  2. 10.2.  Testa pievienošana kursam
   1. 10.2.1.  Jautājumu pievienošana testam
   2. 10.2.2.  Testi ar fiksētiem jautājumiem
   3. 10.2.3.  Nejauši izvēlēti jautājumi
   4. 10.2.4.  Testa vērtējums
   5. 10.2.5.  Testu priekšskatījums un pārbaude
  3. 10.3.  Testu pārvaldīšana
   1. 10.3.1.  Testa rezultātu pārskats
   2. 10.3.2.  Atzīmju pārvērtēšana
   3. 10.3.3.  Manuālā vērtēšana
   4. 10.3.4.  Rezultātu analīze
  4. 10.4.  Testu pārvaldīšana
 11. 11.  Papildus Moodle moduļi
  1. 11.1.  Grāmata
   1. 11.1.1.  Grāmatas izveidošana
   2. 11.1.2.  Nodaļu importēšana grāmatā
  2. 11.2.  LightBox attēlu galerija
   1. 11.2.1.  LightBox attēlu galerijas pievienošana
   2. 11.2.2.  LightBox attēlu galerijas izmantošana
   3. 11.2.3.  LightBox attēlu galerijas pārvaldība
 12. 12.  Moodle bloki
  1. 12.1.  Bloku novietojums un pievienošana
  2. 12.2.  Pievienojamo bloku skaidrojums
   1. 12.2.1.  Attālās RSS plūsmas
   2. 12.2.2.  Audzināmie
   3. 12.2.3.  Blogu izvēlne
   4. 12.2.4.  Blogu tagi
   5. 12.2.5.  Gadījuma vārdnīcas šķirklis
   6. 12.2.6.  HTML
   7. 12.2.7.  Kursa/vietnes apraksts
   8. 12.2.8.  Sadaļas saites
   9. 12.2.9.  Tagi
   10. 12.2.10.  Testa rezultāti
   11. 12.2.11.  Tiešsaistes lietotāji
   12. 12.2.12.  Ziņas
   13. 12.2.13.  Kalendārs
   14. 12.2.14.  Iestatījumi
 13. 13.  Blogi
  1. 13.1.  Bloga izmantošana
  2. 13.2.  Bloga ieraksta ievietošana
  3. 13.3.  Bloga iestatījumi
  4. 13.4.  Bloga ierakstu tagi
  5. 13.5.  Efektīva bloga prakse
   1. 13.5.1.  Grupas darbs ar tagiem
   2. 13.5.2.  Vienas minūtes atbildes
 14. 14.  Grupas
  1. 14.1.  Grupu definēšana
   1. 14.1.1.  Automātiski izveidotas grupas (Auto-create groups)
   2. 14.1.2.  Pašu veidotas grupas
  2. 14.2.  Dalībnieku pievienošana grupām
 15. 15.  Viki rīks