Kursa mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu ES Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas darbībā, lielāko uzmanību pievēršot tiem šo tiesvedības aspektiem, kas var būt svarīgi Latvijā praktizējošam juristam. Kursa daļā, kas veltīta ES Tiesai, tiks aplūkoti jautājumi par ES Tiesas kompetencēm un tiesvedības veidiem ES Tiesā, īpaši detalizēti analizējot sadarbību starp dalībvalstu (t.sk. Latvijas) tiesām un ES Tiesu prejudiciālo nolēmumu procedūras ietvaros. Kursa daļā, kas veltīta Eiropa Cilvēktiesību tiesai, tiks aplūkoti jautājumi par Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesu, sūdzību iesniegšanas priekšnoteikumiem Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kā arī analizēti jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi pret Latvijas Republiku. Tāpat kursa gaitā tiks arī parādīta saikne un savstarpējā ietekme abu šo Eiropas tiesu starpā.