Kursa darbā studentiem jānostiprina divos studiju gados iegūtās zināšanas. Kursa darbs, pēc studenta izvēles, var būt veltīts kādas no noklausīto nozares kursu tematu padziļinātai apgūšanai.