Studiju kursa mērķis ir gūt izpratni par šūnu kā dzīvības pamatvienību. Cilvēka organismu veido vairāk nekā 220 šūnu veidu un zināšanas par šūnas uzbūvi un funkcijām dos topošajam farmaceitam izpratni par šūnu kā zāļu vielu darbības galamērķi un farmakoloģiski aktīvu vielu producētāju. Lekcijās tiks apskatīti procesi, kas nodrošina šūnas vielmaiņu, dalīšanos, signālu pārnesi, ģenētiskās informācijas uzglabāšanu un izmantošanu. Tiks apskatītas arī šūnas audu kontekstā dažādās situācijās, piemēram, organisma attīstības, atjaunošanās un onkoloģisko procesu laikā. Lekcijās tiks aplūkotas galvenās šūnas bioloģijas pētījumu metodes: gaismas mikroskopija, fluorescentā un konfokālā mikroskopija, plūsmas citometrija, imūnfenotipēšana, primāro šūnu kultūru un šūnu līniju kultivēšana laboratorijā. Kursa apguves valoda - latviešu.