Kursā aplūko nenoteiktos un noteiktos integrāļus, to pielietojumus ģeometrijā un fizikā, vairākargumentu funkcijas teorijas pamatjēdzienus, t.i., parciālos atvasinājumus, pirmās un augstāku kārtu pilnos diferenciāļus un ar tiem saistītos jautājumus par apslēptām funkcijām. Iepazīstina ar līkņu diferenciālģeometrijas elementiem. Aplūko pirmā un otrā veida līnijintegrāļus, divkāršos integrāļus, to savstarpējo saistību un pielietojumus