Kursa mērķis ir dot Fizikas bakalaura studiju programmas studentiem šās programmas apguvei nepieciešamās zināšanas un iemaņas algebrā un ģeometrijā. Kursa programmā iekļauti šādi jēdzieni: Eiklīda telpa, metriskie jēdzieni un ortogonalizācijas process Eiklīda telpā, matricas rangs, lineāru vienādojumu sistēmu vispārīgā teorija, lineāru algebrisku vienādojumu sistēmas vispārīgais atrisinājums, mazāko kvadrātu metode, virsmu vienādojumi, lineārs operators un tā īpašvektoru atrašana, kvadrātiskās formas un to redukcija kanoniskā veidā.