Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par sadzīvē plašāk lietojamām ķīmiskajām vielām un materiāliem. Kursa uzdevumi ir apgūt priekšstatus par polimēru materiāliem, celtniecības materiāliem, plastmasām, krāsām, lauksaimniecībā izmantojamām ķimikālijām, kosmētikā lietojamām ķīmiskām vielām u.c. izstrādājumiem.