Kursa mērķis ir iepazīstināt ar pasaules valstu vēsturisko pieredzi ekonomikas un biznesa jomā, sākot ar starptautiskās tirdzniecības un komercdarbības pirmssākumiem līdz mūsdienām. Kursa uzdevumi: sniegt izpratni par dažādu saimniecības sistēmu rašanos un attīstību, norādot uz to kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm; īpašu uzmanību pievērst Eiropas saimniecības analīzei, taču skarot arī citu pasaules reģionu attīstības problēmas dažādos laika periodos; veicināt vēsturiskajē pieredzē balstītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanu, risinot aktuālas ekonomikas un biznesa problēmas.