Kurss iepazīstina studentus ar vienu no CAD programmām, ko izmanto digitālo karšu zīmēšanā. Kurss sniedz teorētiskas un praktiskas iemaņas MicroStation darba vides sakārtošanā un izmantošanā, atbalsta datņu izmantošanā, topogrāfisko plānu zīmēšanā.