Course Image Ģeog2026 : Datu apstrāde MicroStation vidē

Ģeog2026 : Datu apstrāde MicroStation vidē

Studiju kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par vienas no datorizētās rasēšanas (CAD, Computer-Aided Design) programmas izmantošanu ģeotelpisko datu un kartogrāfisko materiālu sagatavošanā, kā…