Kursa mērķis ir sniegt ievadu ētikā ar īpašu uzsvaru uz reliģiskām un teoloģiskām perspektīvām.

Ētikas attīstības vēsturē reliģiski ētikas uzskati/teorijas un reliģiski neitrāli, universālā racionalitātē pamatojami ētikas uzskati/teorijas bieži vien savstarpēji mijiedarbojušies un ietekmējušies. Tas attiecas arī uz mūsdienām, kad, piemēram, kristīgie ētiskie domātāji, iesaistoties aktuālās ētiskās debatēs, izmanto filosofiskās ētikas teorijas, interpretējot tās no kristīgās pozīcijas, vai arī, pavisam pretēji – attīsta kristīgās pieejas, kontrastējot tās ar ietekmīgām filosofiskām vai sekulārām teorijām.

Šādā perspektīvā kurss tā pirmajā un otrajā daļā gan apskata metodoloģiskus metaētikas jautājumus, definējot ētikas priekšmetu, pamata jēdzienus, jautājumus un pieejas, gan arī iezīmē vispārējās ētikas galvenās teorijas – teistiskas un neteistiskas.

Trešā daļa vispirms apskata teoloģiskās ētikas atšķirības un specifiku, iezīmējot arī dažādu reliģisko tradīciju ētiskās pieejas, bet pēc tam, ņemot vērā Teoloģijas fakultātes specifiku, sniedz ieskatu kristīgās ētikas avotos, vēsturē, attīstībā un dažādībā no kristietības sākumiem līdz mūsdienām.

Pēdējā ceturtā kursa daļa sastāv no semināriem par vairākiem izvēlētiem aktuāliem mūsdienu praktiskās ētikas problēmjautājumiem, pievēršot uzmanību tam, kā šajās debatēs iesaistās teoloģiskā ētika.