Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem apgūt pedagoģijas likumības, izprast pedagoģiskā procesa būtību, personības daudzpusīgas un harmoniskas attīstības iespējas pedagoģiskajā procesā, pedagoģisko līdzekļu izvēles pamatojumu. Saturs aptver pedagoģijas vispārīgās sakarības un to specifiskās izmantošanas iespējas medicīnas māsas profesionālajā darbībā: humānpedagoģijas teoriju, jēdzienu definīcijas un sistēmu, pedagoģisko mērķu vienotību personības vispusīgai un harmoniskai attīstībai, pedagoģiskā procesa struktūru un pedagoģisko līdzekļu daudzveidību, to atbilstību pacienta vajadzībām, patstāvīgā darba organizēšanas un individualizēšanas metodiku, rezultātu novērtēšanu un pašnovērtēšanu. Kurss aptver seminārus, praktiskos un patstāvīgos darbus.