Kursa mērķis: nodrošināt ģeogrāfisko lauka pētījumu pamata metožu un pētījumu datu analīzes paņēmienu apgūšanu, kā arī izstrādāt bakalaura darba projekta pamatojumu. Kursa laikā tiek apgūtas bioģeogrāfisko, klimatoloģisko, hidroloģisko, augsnes, reljefa un ģeogrāfisko ainavu lauka pētījumu metodes, iegūto datu pirmapstrādes, analīzes un interpretācijas paņēmieni, un pētījumu pārskatu rakstīšanas un bakalaura darba projekta izstrādāšanas iemaņas.