Course Image Ģeog2015 : Lauka kurss dabas ģeogrāfijā

Ģeog2015 : Lauka kurss dabas ģeogrāfijā

Kursa mērķis: nodrošināt ģeogrāfisko lauka pētījumu pamata metožu un pētījumu datu analīzes paņēmienu apgūšanu, kā arī izstrādāt bakalaura darba projekta pamatojumu. Kursa laikā tiek apgūtas bioģeogr…