Biofarmācija pēta dažādu zāļu formu uzsūkšanos un izplatīšanos atkarībā no zāļu vielas fizikālķimiskajām īpašībām, zāļu formas un ievadīšanas veida. Lekciju kursā padziļināti tiks apskatītas biofarmaceitiskās zāles, kā piemēram, antivielas, peptīdi, augšanas hormoni un to iegūšanas tehnoloģijas augu, dzīvnieku un mikroorganismu šūnās. Studenti iegūs zināšanas par uzlabotās terapijas zālēm, tai skaitā, gēnu terapiju, šūnu terapiju un audu inženieriju, un šo produktu kvalitātes prasībām. Studenti tiks informēti par labas ražošanas prakses prasībām biotehnoloģiskiem produktiem.