Kursā tiks aplukoti bioinformātikas pamatkoncepti un svarīgākie bioinformātikā lietotie algoritmi, tādi kā bioloģisko virkņu analīze, filoģenētika, mikromasīvu datu analīze un ģenētisko tīklu analīze. Kursa iesākuma tiks sniegts īss ievads molekulārajā bioinformātikā (no datorzinātņu perspektīvas), tālāk tiks aplūkoti svarīgākie algoritmi, un kursa nobeigumā tiks aplūkoti vairāki modernāki bioinformātikas novirzieni, ieskaitot pielietojumus biomedicīnā.