Kurss nodrošina pamatzināšanas un pamata prasmes ģeogrāfisko informācijas tehnoloģiju (ĢIT) galvenajās apakšnozarēs – ģeogrāfiskajās informācijas sistēmās (ĢIS) un Zemes tālizpētē. Kurss ir paredzēts studentiem, kuri pēdējo piecu gadu laikā nav apguvuši bakalaura līmeņa kursus minētajās ĢIT apakšnozarēs, lai nodrošinātu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas sekmīgai maģistra līmeņa kursu apguvei, kā arī patstāvīgam pētnieciskajam darbam.