Kursa mērķis ir sniegt informāciju par zinātniskā darba sagatavošanas, noformēšanas un publicēšanas principiem, tajā skaitā arī par prasībām, kas izvirzāmas maģistra darba sagatavošanai. Iepazīstina ar nozīmīgākajiem izdevumiem vides un Zemes zinātnēs; iepazīstina ar zinātnisko publikāciju veidiem un to sagatavošanas principiem; ar prasībām maģistra darba sagatavošanai. Dod iespēju apgūt literatūras meklēšanas principus referatīvajos žurnālos un elektroniskajās datu bāzēs, ilustratīvā un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanas metodes pētījuma publicēšanai.