Kursā Latvijas teritorija tiek apskatīta kā Austrumeiropas platformas sastāvdaļa, raksturojot Zemes garozas uzbūvi un reljefu. Kursa uzdevumos ietilpst pilnveidot priekšstatus par Latvijas pamatklintāja un nogulumiežu segas uzbūvi, sastāvu un veidošanos; raksturot Latvijas teritorijas ģeoloģiskās attīstības vēsturi un paleoģeogrāfisko apstākļu izmaiņas no arhaja līdz mūsdienām un izskaidrot galvenos faktorus, kas to ietekmēja; padziļināt zināšanas par Latvijas reljefa formām, to uzbūvi un veidošanos.