Kurss dod teorētiskas zināšanas par ūdensapgādes sistēmu, dzeramā ūdens sagatavošanu un kvalitātes prasībām; notekūdeņiem, to avotiem, savākšanu, attīrīšanu un prasmi izmantot šīs zināšanas notekūdeņu pārvaldībā. Attīsta izpratni par notekūdeņu ietekmi uz vidi, sniedz praktiskas iemaņas notekūdeņu novērtēšanā un notekūdeņu emisiju aprēķināšanā. Tiek attīstīta kompleksa pieeja vides aizsardzībā, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem tehniskajiem risinājumiem un vides politiku ūdensapgādes, notekūdeņu un to dūņu jomā.