Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par norvēģu naturālisma un reālisma literatūru 19.gs. vēsturiskajā un sociālajā kontekstā. Kurss iepazīstina ar reālisma un naturālisma ievērojamākiem 19. gs. norvēģu autoriem un to darbiem, kā arī daiļrades teoriju. Studenti padziļina priekšstatus par attiecīgo periodu, kā arī reālisma un naturālisma metodēm, analizējot norādītos literāros paraugtekstus un uzstājoties semināros.