Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar matemātiskajām koncepcijām, kas plaši tiek lietotas fizikālo procesu matemātiskajā aprakstā.
Tā kā par kursā apskatītajām lietām tiek runāts arī tādos matemātikas kursos kā Lineārā algebra un Matemātiskā analīze, tad šajā kursā lielāka uzmanība tiek pievērsta šo matemātisko terminu pielietojumam fizikā.