"Pasauli ir jāromantizē. Tad tikai atkal atrodam tās sākotnējo jēgu. Romantizēšana nav nekas cits kā kvalitatīva potencializēšana. Savā ikdienas Es atklājam augstāku patību un identificējam savu Es ar to. Mēs paši esam kvalitatīvas potencializēšanas sērijas. Šī operācija ir vēl pavisam neiepazīta.
Vispārzināmajam es piešķiru īpašu, noslēpumainu nozīmi, pierastajam mīklainu izskatu, pazīstamajam – nepazīstamā cieņu, galīgajam bezgalīgu mirdzumu – tā es to romantizēju. .. [Tā ir] romantiskā filozofija. Lingua romana.”

Novaliss (Frīdrihs fon Hardenbergs), Fragmenti un studijas 1797-1798, 37. fragments