Iepakojamo pārtikas produktu raksturojums. Pārtikas bojāšanās veidi. Iepakojums uzglabāšanas laika pagarināšanas iespēju nodrošināšanai. Kvalitātes kontrole un prasības. Iepakojums un marketings, reklāmas veicinātājs. Iepakojuma industrijas attīstība, vispārīgs raksturojums. Iepakošanas kategorijas. Iepakojuma vispārīgs raksturojums: primārais, sekundārais un transportiepakojums. Iepakojuma funkcijas (produkta aizsargāšana, sadale, realizācija). Likumdošana saistīta ar iepakojumu. Vāki, korķi, pretaizskaršanas nodrošinājums pudelēm, burkām, kartona pakām. Pasākumi, kas nodrošina iepakojuma nevēlamu atvēršanu. Galvenās prasības labam un drošam aizvākojumam. Iepakojuma hermetizēšanas principi. Marķēšana, etiķetes, to veidi. Etiķetes, informācija uz etiķetēm, svītru kodi. Iepakošanas materiāli: koks, papīrs, kartons, gofrētais kartons, sintētisko polimēru materiāli, stikls, metāli. Iepakojumu formas. Mīkstais un cietais iepakojums. Jaunie iepakošanas materiāli – iepakojums no bioloģiskas izcelsmes izejvielām, tā perspektīvas ieviešanai pārtikas rūpniecībā, biodegradējamie polimēru materiāli. Jauno iepakošanas materiālu ekonomiskais novērtējums. Paku formēšanas, dozēšanas un aizkausēšanas veidi. Produktu dozēšanas pamatprincipi. Šķidru pārtikas produktu pildīšanas veidi. Jaunās iepakošanas tehnoloģijas vakuumā, modificētā un līdzsvara modificētā vidē, aktīvais iepakojums. Aseptiskā fasēšana.

Gatavās produkcijas sagatavošana transportēšanai iekšējā un ārējā tirgū. Transportvienības. Paletes, to veidi. Palešu konteineri, vidēja un liela tilpuma konteineri. Uzglabāšana noliktavās.
Iepakojums un apkārtējā vide: ekoloģiskie un toksikoloģiskie aspekti, materiālu resursi, izlietotā iepakojuma vākšana, šķirošana, atkārtota pārstrāde, izmantošana. Pārbaudes metodes: iepakojuma saderība ar pārtikas produktiem, salīdzinājums ar materiāliem no jaunām izejvielām.