Kursa mērķis ir attīstīt studentu ekonomisko domāšanu un iepazīstināt studentus ar svarīgākajām makroekonomikas koncepcijām un no ekonomikas pamat teorijas viedokļa izskatīt ekonomikas augsmes modeļus, izmantojot jaunākās attīstības koncepcijas un pieejas. Kursa uzdevumi: 1) izprast un analizēt valsts sociālās un ekonomiskās drošības politikas pamatvirzienus, koncepcijas un stratēģijas; 2) iepazīstināt ar jaunākajām ekonomiskās attīstības un augsmes teorijām; 3) gūt izpratni par ilgtspējīgās attīstības būtību un stratēģijām, to izstrādes elementiem un principiem.