Studiju kurss iepazīstina ar Latviju kā Baltijas jūras reģiona valsti. Kursā aplūko Latvijas ģeogrāfiju Baltijas jūras valstu kontekstā, raksturo reģiona ģeogrāfisko stāvokli, apdzīvojuma, saimnieciskās īpatnības, cilvēka un vides mijiedarbību.