Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar ģenētiku – zinātni par iedzimtību un īpašību pārmantošanu. Kursā tiks apgūta ģenētikas terminoloģija (gēns, hromosoma, DNS, alēle, autosomāla iedzimtība, ar dzimumu saistīta iedzimtība, dominanta alēle, recesīva alēle, u.c.). Noskaidrosim mehānismus, kā ģenētiskā informācija tiek uzglabāta un nodota nākamajām paaudzēm. Tas ietver Mendeļa iedzimtības likumus, šūnas dalīšanās ciklu, mitozi un mejozi. Tiks apskatīti ģenētisko mutāciju veidi un audzēja izveides mehānismi. Kursā tiks sniegts ieskats aktuālajos ģenētikas pētījumos: cilvēka genoma projekts, iedzimto slimību diagnostika, gēnu terapija.