Studiju kursa mērķis ir nodrošināt sistemātisku un integratīvu kompetenču iegūšanu par mūsdienu tālizpētes metožu un tehnoloģiju pielietojuma aspektiem un izmantošanas iespējām Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu dažādās jomās.